પશ્ચિમ રેલ્વે ભરતી 2022

પશ્ચિમ રેલવે (WR) ના રેલવે રિક્રૂટમેન્ટ સેલ (RRC Recruitment 2022) તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા (Sports Quota)ની વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી  પ્રક્રિયા શરૂ 

સંસ્થા નુ નામ પશ્ચિમ રેલવે (WR) પોસ્ટનું નામ રેસલિંગ, પાવરલિફ્ટિંગ, શૂટિંગ, કબડ્ડી, જિમ્નાસ્ટિક્સ, ક્રિકેટ, બોલ બેડમિન્ટન અને હોકી કુલ ખાલી જગ્યાઓ: 21

શૈક્ષણિક લાયકાત : કોઈપણ ફિલ્ડમાં સ્નાતક   અથવા  12 પાસ

અરજી ફી :  એસસી/એસટી/એક્સ સર્વિસમેન/મહિલા, લઘુમતી અને આર્થિક પછાત વર્ગ કેટેગરીના – રૂ।. 250/-  જનરલ કેટેગરીના – રૂ. 500/-

પસંદગી પ્રક્રિયા ભરતી પરીક્ષણો અને રમતગમતની સિદ્ધિઓ, શૈક્ષણિક લાયકાતોના મૂલ્યાંકન પર આધારિત હશે. જે ઉમેદવારો ટ્રાયલમાં ફિટ જણાય છે, તેમને માત્ર આગામી તબક્કા માટે જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. 

ઓનલાઈન અરજી શરૂ થાય છે 05/09/2022 ઓનલાઈન અરજીઓ સમાપ્ત થશે 04/10/2022