હર ઘર તિરંગાનો ફોટો બનાવો

સ્વતંત્રતા દિવસ પર, ભારત સરકાર ઈચ્છે છે કે દરેક ઘર આપણા દેશનું ગૌરવ “ત્રિરંગા” સાથે જોડાય

સ્વતંત્રતા દિવસ પર, ભારત સરકાર ઈચ્છે છે કે દરેક ઘર આપણા દેશનું ગૌરવ “ત્રિરંગા”  સાથે જોડાય

સરકારે  “હર ઘર તિરંગા અભિયાન” શરૂ કર્યું છે.

સ્વતંત્રતા દિવસ  15મી ઓગસ્ટ 2022 ના સન્માનમાં

Step 1:  તમારે પહેલા હર ઘર તિરંગા અભિયાનની સત્તાવાર વેબસાઇટમાં સાઇન ઇન કરવું આવશ્યક છે. Step 2:  તે પછી “અપલોડ સેલ્ફી” પસંદ કરો. આ વિકલ્પ પસંદ કર્યા પછી તમને એક સંવાદ વિન્ડો દેખાશે.

Step 3:  તમારે પછી સંવાદ બોક્સમાં તમારું નામ દાખલ કરવું આવશ્યક છે. Step 4:  તમારે તેને નીચે ખેંચવું પડશે અથવા અપલોડ કરવા માટે ફાઇલ પસંદ કરવી પડશે. Step 5:  ફોટો અપલોડ થયા પછી, “સબમિટ કરો” પસંદ કરો.

હર ઘર તિરંગા ફોટો બનાવવા માટે ક્લિક કરો

Light Yellow Arrow

હર ઘર તિરંગા (આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ)

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જી દ્વારા અભિયાનની જાહેરાત કરવામાં આવી 

હર ઘર તિરંગા સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ

ભારતીય તિરંગો હંમેશા ઉંચી ઉંડાણ ભરે ,ભારત ના  સ્વતંત્ર દિવસ પર હાર્દિક શુભકામના