રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો

PMI ઇલેક્ટ્રો મોબીલીટી સોલ્યુશનસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ગ્રુપ કંપની નારાયણ સીટી બસ (ઈલેક્ટ્રિક બસની કંપની) દ્વારા રાજકોટ ખાતે ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે

પોસ્ટ નામ : રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો જગ્યાનું નામ: ઈલેક્ટ્રિક બસ મેન્ટેનનસ્ન કંપની નામ: PMI ઇલેક્ટ્રો મોબીલીટી સોલ્યુશનસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ભરતી મેળા સ્થળ ગવર્નમેન્ટ ITI રાજકોટ, રૂમ નંબર ૧૧૨

ભરતી મેળા તારીખ 9/9/2022 ભરતી મેળા સમય 10 : 00 વાગ્યા થી બપોરે 01 : 00  સત્તાવાર વેબસાઈટ anubandham.gujarat.gov.in

રેફ્રીજરેશન અને એસી:  ITI – RAC2 ઈલેક્ટ્રીશિયન: ITI – Electrician, Wireman કોમ્પ્યુટર  ITI – COPA, CSP, CHW ટાયર મેન : ITI – MMV, MD, TWR

વય મર્યાદા  18 થી 30 વર્ષ પગાર ધોરણ માસિક પગાર રૂ. 9,500/-   ડોક્યુમેન્ટસ ધોરણ 10ની માર્કશીટ  ITIની તમામ માર્કશીટ  આધાર કાર્ડ  પાસપોર્ટ ફોટોગ્રાફ્સ – 5 નંગ  પોતાનો બાયોડેટા

સ્ક્રીનીંગ પક્રિયા રજીસ્ટ્રેશન  ફોર્મ ફીલિંગ  મૌખિક ઈન્ટરવ્યું

રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો વધુ માહિતી માટે