શું તમે નોકરી ની શોધ  માં છો ?

નોકરીની માહિતી મેળવો , અનુબંધમ રોજગાર પોર્ટલ પર

ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દ્વારા ‘રોજગાર દિવસ” ના દિવસે Anubandham Portal & Mobile Application નું લોન્‍ચિંગ કર્યુ હતું. આ પોર્ટલ રોજગાર ઈચ્છુક અને નોકરીદાતાઓનો સારી સમન્‍વય થશે.

 અનુબંધમ મોબાઈલ એપ્લિકેશન અને વેબ પોર્ટલ દ્વારા ઘણા બધા ફાયદા થશે. આ પોર્ટલ દ્વારા નોકરીદાતા અને નોકરી લેનાર બન્નને એકદમ સંપર્ક કરવામાં એકદમ સરળતા રહે છે.

– રાજયના નવયુવાનોને નોકરી મેળવવા માટે આ પોર્ટલ ઉપર ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન ઘરે બેઠા કરી શકશે. – રજીસ્ટ્રેશન અને કરિયર કાઉન્‍સેલિંગ માટે Rojgar Kacheri સુધી જવાની જરૂર નથી

– Job Provider આ પોર્ટલ દ્વારા વિશાળ ડેઝાબેઝ પ્રાપ્ત થશે, જેથી સારા કર્મચારીઓની ભરતી કરી શકશે. – નોકરીદાતાઓ ઓનલાઈન કે ઓફલાઈન ઈન્‍ટરવ્યુહ યોજી શકે છે

અનુબંધમ જોબ મેળવવા ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવું ?

અમદાવાદ મહા રોજગાર ભરતી મેળો 2022 @anubandham.gujarat.gov.in

ભરતી મેળો તારીખ:30/08/2022

શૈક્ષણિક લાયકાત – ૯ પાસ, ૧૦ પાસ, કોઈ પણ ગ્રેજ્યુએટ, કોઈ પણ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ તેમજ આઈ.ટી.આઈ. ઓલ ટેકનીકલ ટ્રેડ, ડીપ્લોમાં – ડીપ્લોમાં ઇન ઓટો મોબાઈલ, મીકેનીકલ ઈલેક્ટ્રીકલ માટે ટાટા મોટર્સમાં એપ્રેન્ટીસ ની ભરતી.

જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સની યાદી – પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો – આધારકાર્ડ, ચૂંટણીકાર્ડ, લાઈસન્‍સ, પાસપોર્ટ વગેરેમાંથી કોઈપણ એક – લાયકાતની માર્કશીટ    – અનુભવની વિગત દર્શાવતું પ્રમાણપત્ર

અમદાવાદ મહા રોજગાર ભરતી મેળા વિશે વધુ માહિતી માટે